Gemeentewapen en vlag


Gemeentewapen van de voormalige gemeente Broekhuizen

Van sinopel met een schildhoofd van zilver, beladen met hermelijnstaartjes (5:4), wordende het schild met de rechterhand vastgehouden door den H. Nicolaas, gelaat en handen van natuurlijke kleur, gekleed in een bisschoppelijk gewaad van goud, het hoofd gedekt door een mijter van goud en omgeven door een nimbus van hetzelfde, en houdende in de linkerhand opgeheven een kromstaf van goud.
Verleend bij Koninklijk Besluit van 10 juli 1925, nr. 48

Het gemeentewapen uit 1925 verwijst naar het adellijke geslacht Van Broekhuizen.


Gemeentevlag van de voormalige gemeente Broekhuizen

Door een besluit van de gemeenteraad van Broekhuizen is een gemeentevlag ingesteld. De beschrijving in het raadsbesluit van 20 mei 1968 luidt:
"Groen, met een broekingpaal geschaakt van 10 zwarte en witte rechthoeken elk ter hoogte van 1/5 van de vlaghoogte en ter breedte van 1/10 van de vlaghoogte".