Algemeen
Op 20 oktober 1957 werd de ouderenvereniging opgericht en kreeg de naam "De Krasse Generatie". De statuten van de vereniging werden op 18 april 2006 in een notariŽle akte vastgelegd. Vanaf dat moment draagt de vereniging de formele naam: "KBO-Limburg", afdeling Broekhuizen/Broekhuizenvorst. Kortweg "de afdeling" genoemd. De afdeling is bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord ingeschreven onder nummer 12061753.

Doelstelling
Ingevolge de statuten is de afdeling een organisatie van en voor ouderen die zich ten doel stelt de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen. Verder streeft de afdeling ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen aan de overige leden van de samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor ouderen, in het bijzonder die van haar leden.

Organisatie
De afdeling maakt deel uit van de KBO Regio Horst-Venray www.kbolimburg.nl regioís. Deze regio is een van de 7 regio's die samen vormen de Katholieke Bond van Ouderen in Limburg, kortweg "KBO Limburg" ofwel de "Bond" www.kbolimburg.nl . De regio heeft een Regiobestuur, een Regioraad, de Commissie Educatie en Kaderbeleid en de Commissie Wonen, Welzijn, Zorg.
De KBO - Limburg vormt met de andere 11 provinciale KBO's de Unie KBO www.uniekbo.nl . De Unie KBO is het overkoepelende orgaan van de zelfstandige provinciale KBO's.

Contact

Secretariaat
KBO-Limburg, afdeling Broekhuizen/vorst
Secretaris: Paula Keltjens
Secretariaat: Toon Peetersstraat 9, 5871 AX Broekhuizenvorst
Telefoonnummer: 077- 4632423

E-mail: kbo.broekhuizen@gmail.com
Banknummer: NL 83 RABO 0109 2023 25
Kamer van Koophandel nummer: 12061753

Webbeheer
Website: www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl KBO
Webbeheerder: Johannes van Slageren . E-mail: johan@vanslageren.nl

Ledenadministratie
Paula Keltjens-Cuppen, Toon Peetersstraat 9, 5871 AX Broekhuizenvorst
Telefoonnummer: 077-4632423
E-mailadres: paula.keltjens@ziggo.nl

Magazine van KBO-PCOB
CoŲrdinator bezorgen: Jac Kallen, Kapelstraat 13, 5871 AD Broekhuizenvorst, telefoonnummer: 06-25326176
E-mailadres: jac.kallen@telfort.nl
Bezorgers
Broekhuizenvorst: Twan Smits, Piet Keltjens, Jac Kallen
Broekhuizen: Johannes van Slageren, Mien Colbers-Oomen, Han Wassenburg, Lidy Smit.