foutje1??http://www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/kbo/, /home/broekhui/public_html/kbo/, /home/broekhui/public_html/kbo/bestuur/foutje2?? foutje3??
Home - Bestuur

Afdelingsbestuur


De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de ledenvergadering, met dien verstande dat de voorzitter als zodanig in functie wordt gekozen.Functie Naam Benoemd Aftredend
Voorzitter Mien Colbers-Oomen
Ellenberg 23
5872 AM Broekhuizen
2020/2016/2012
2024
Secretaris Paula Keltjens-Cuppen
Toon Petersstraat 9
5871 AX Broekhuizenvorst
2023/2019/2015/2011/2007
2027
Penningmeester Lidy Smit - Gerats
Molenberg 3
5872 AW Broekhuizen
2021/2019
2025
Bestuurslid Jack Vernooy
Molenberg 7
5872 AJ Broekhuizen
2023/2019
2027
Bestuurslid Hans Jongenelis
Luisch Hoflaan 41
5972 BB Broekhuizen
2023
2026
Bestuurslid Vacature

Bestuurslid Vacature