Home - Bestuur

Afdelingsbestuur


De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de ledenvergadering, met dien verstande dat de voorzitter als zodanig in functie wordt gekozen.


Alle bestuursleden worden gekozen voor de tijd van vier jaar en zijn maximaal twee maal herkiesbaar voor telkens een periode van vier jaar.

Functie Naam Benoemd Aftredend
Waarnemend voorzitter Mien Colbers-Oomen
Ellenberg 23
5872 AM Broekhuizen
9-3-2016/2012
2020
Secretaris Johannes van Slageren,
Helmissenstraat 1,
5872 AS Broekhuizen
4-3-2015
2019
Penningmeester Paula Keltjens-Cuppen,
Toon Petersstraat 9,
5871 AX Broekhuizenvorst
4-3-2015/2011/2007
2019