Afdelingsbestuur


De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de ledenvergadering, met dien verstande dat de voorzitter als zodanig in functie wordt gekozen.


Alle bestuursleden worden gekozen voor de tijd van vier jaar en zijn maximaal twee maal herkiesbaar voor telkens een periode van vier jaar.

Functie Naam Benoemd Aftredend
Voorzitter Loek Mensink,
Swolgenseweg 4b,
5871 AL Broekhuizenvorst
Lid: 2012/2008
Voorzitter: 12-3-2014
2018
Secretaris Johannes van Slageren,
Helmissenstraat 1,
5872 AS Broekhuizen
4-3-2015
2019
Penningmeester Paula Keltjens-Cuppen,
Toon Petersstraat 9,
5871 AX Broekhuizenvorst
4-3-2015/2011/2007
2019
Lid Mieke Jonkers-Broos
Op de Kamp 33,
5871 BA Broekhuizenvorst
9-3-2016/2008/2012
2020
Lid Mien Colbers-Oomen
Ellenberg 23
5872 AM Broekhuizen
9-3-2016/2012
2020
Lid Twan Smits
Kapelstraat 8
5871 AD Broekhuizenvorst
12-3-2014/2010/2007
2018