BroekhuizenvorstBroekhuizenvorst heeft de kerk als centraal punt. Het kerkhof met de hoge ommuring geeft het dorp juist dat bijzondere dat elders is verdwenen. In vele andere plaatsen zijn de dodenakkers, die zich eeuwenlang in het centrum van de dorpen bevonden, verplaatst buiten de bebouwde dorpskernen. Zowel in Broekhuizenvorst als in Broekhuizen is die eenheid behouden gebleven.


In het kader van het sierbestratingsplan, waarbij een aantal straten en pleinen van Maaskeitjes werd voorzien, werd bij de kerk van Broekhuizenvorst ook de in 1959 gesloopte oude dorpspomp herplaatst.


de dorpspomp in vroegere tijden.


Bij de dorpspomp liggen vier panden die sinds 1968 op de Monumentenlijst staan. In de woning en de daarbij behorende gebouwen aan de rechterkant waren een caf, boerderij en een bierbrouwerij gevestigd. Ook hield de Boerenleenbank er zitting.


In de loop van de tijd zijn er veel gebouwen verdwenen. En daarvan is de vroegere melkfabriek. Alleen de schoorsteen midden in het dorp herinnert daar nog aan.


Het enige gebouw in de gemeente Broekhuizen dat nog aan de tijd der heerlijkheden herinnert is kasteel Ooijen. Het huis stamt uit de Middeleeuwen. Het pand was sinds 1980 niet meer bewoond en was in verval geraakt. Plaatselijke initiatieven hebben ertoe geleid dat het in 2002 en 2003 geheel is gerenoveerd. Het kasteel is nu het middelpunt van het gelijknamige recreatiepark.