Lief en leed


Wanneer iemand 80, 90, 95 of 100 jaar wordt gaat een bestuurslid hem/haar feliciteren en neemt dan een attentie mee.

De leden die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven worden rond Kerstmis bezocht door enkele bestuursleden en krijgen een kerststukje.

Bij overlijden van een lid wordt de KBO-vlag in de kerk gepresenteerd, een rouwkaart verstuurd en een rouwadvertentie in De Mini Koerier geplaatst.