foutje1??http://www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/kbo/, /home/broekhui/public_html/kbo/, /home/broekhui/public_html/kbo/leden/foutje2?? foutje3??

Lid worden


Wilt u ook lid worden van de KBO en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn? Meld je dan, liefst schriftelijk, aan bij de ledenadministratie of een ander bestuurslid of de bezorger Ons Limburg.

Leden van de KBO kunnen zijn personen die de doelstelling, zoals verwoord in de statuten van de afdeling, onderschrijven en tenminste vijftig jaar oud zijn.

De kosten ven het lidmaatschap bedragen 20,00. Het KBO- lidmaatschap is persoonlijk. In geval van een echtpaar of samenwonenden is ieder dus individueel lid. De contributie geldt voor een jaar en dient in januari te worden voldaan. Daarbij heeft betalen per bank de voorkeur. In een vrijwilligersorganisatie van ruim 220 leden is het tijdig betalen van contributie belangrijk. Gelukkig denken onze leden er ook zo over. Dat bespaart een hoop fiets- en belwerk. Het contributiebedrag voor het nieuwe jaar wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Een nieuw lid betaalt contributie voor een heel jaar wanneer hij voor 1 juli lid is geworden. Na 1 juli is dit voor een half jaar. Alle wijzigingen (verhuizing, overlijden of opzegging) dienen doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vr 1 december.


De KBO-ledenpas.
Nieuwe leden ontvangen een KBO-ledenpas na inschrijving in het ledenregister. De KBO-ledenpas is een bewijs van lidmaatschap en er kan naar worden gevraagd bij deelname aan bepaalde activiteiten of bij serviceverlening bedoeld voor KBO leden.

U kunt zich aanmelden bij de ledenadministratie
Paula Keltjens-Cuppen, Toon Peetersstraat 9, 5871 AX Broekhuizenvorst
Telefoonnummer: 077-4632423
E-mailadres: paula.keltjens@ziggo.nl

We willen graag het volgende van u weten:

Aanhef Dhr./Mevr.
Naam en voorletters
Adres en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Geboortedatum
E-mail