Collectieve Zorgverzekering


KBO-zorgpolis bij Zilveren Kruis Achmea.

Zilveren Kruis Achmea en de Unie KBO werken al een aantal jaren samen. Zilveren Kruis Achmea heeft daarin laten zien dat ze een betrouwbare zorgverzekeraar is en een loyale partner. In de samenwerking is er duidelijk oog voor ouderen in het algemeen en zorgbehoevende ouderen in het bijzonder. In de toekomst willen Zilveren Kruis Achmea en de Unie KBO hun samenwerking, ook buiten de verzekering om, nog meer vorm gaan geven. Te denken valt aan preventie en het opzetten van speciale zorgprojecten voor ouderen. Zo bestaat er al een speciale servicedesk (0900-0606) voor alle collectief verzekerde KBO-leden.

KBO-leden kunnen gebruikmaken van een speciale, collectieve zorgverzekering. Deze zorgverzekering is door Zilveren Kruis Achmea samengesteld, in nauw overleg met de Unie KBO. Op dit moment maken ruim 50.000 KBO-leden gebruik van deze regeling. KBO-leden die meer informatie willen over de collectieve zorgverzekering kunnen klikken op de knop: "Collectieve Zorgverzekering" op deze website of bellen naar 071- 7510037 voor een informatiepakket of kijken op het internet, www.zk.nl/uniekbo . Overstappen kan heel eenvoudig, zowel telefonisch, schriftelijk als via het internet. Voor het afsluiten van een polis heeft u het collectiviteitnummer van de Unie KBO nodig. Dit is: 207000837. Kijk op www.zk.nl/uniekbo of bel 071-7510037 voor een aanmeldformulier. Zilveren Kruis Achmea kan desgewenst uw oude verzekering opzeggen.