Lidmaatschap.

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO!
Informatie over het KBO lidmaatschap.
Leden van de KBO kunnen zijn personen die de doelstelling, zoals verwoord in de statuten van de afdeling, onderschrijven en vijftig jaar of ouder zijn. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20,00 per jaar. Het KBO- lidmaatschap is persoonlijk. In geval van een echtpaar of samenwonenden is ieder dus individueel lid. De contributie geldt voor een jaar en dient in januari te worden voldaan. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Een nieuw lid betaalt contributie voor een heel jaar wanneer hij voor 1 juli lid is geworden. Na 1 juli is dit voor een half jaar. Alle wijzigingen (verhuizing, overlijden of opzegging) dienen doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vσσr 1 december.

De KBO-ledenpas.
Nieuwe leden ontvangen een KBO-ledenpas na inschrijving in het ledenregister. De KBO-ledenpas is een bewijs van lidmaatschap en er kan naar worden gevraagd bij deelname aan bepaalde activiteiten of bij serviceverlening bedoeld voor KBO leden.

Ledenservice.
Ledenvergadering
Eenmaal per jaar roept het afdelingsbestuur de leden bijeen voor een ledenvergadering.