De Kolck
Westelijk van Broekhuizenvorst, aan de Swolgenseweg, ligt "Huize de Kolck".
De naam "De Kolck" komt al vele eeuwen in de geschriften voor. Het werd voor het eerst vermeld in 1533. Oorspronkelijk stond er een door grachten omgeven kasteel dat zijn naam te danken had aan een zeer waterrijke omgeving. Het oorspronkelijke kasteel werd in de 18e eeuw vervangen door een landhuis. Het huidige pand, een boerderij, werd in 1904 gebouwd.Op de afbeelding van Abraham de Haen uit de tweede helft van de 18e eeuw is het rechthoekige huis met aan de achterzijde in het midden een trappenhuis goed zichtbaar. De zolder bestaat uit twee verdiepingen en enkele vensters. Het dak heeft twee schoorstenen. Het geheel is ommuurd en heeft een gemetselde brug met als poort twee grote zuilen.
(Abeelding en beschrijving ontleend aan Wikipedia)

Het huidige huis is een U-vormige boerderij aan het einde van een lange laan.In de loop der eeuwen hebben 15 families "De Kolck" in hun bezit gehad. In de 16e en 17e eeuw was de Ooijense tak van de Van Broekhuizens eigenaar van het kasteel. Hendrik Hermans kreeg het in 1904 in bezit. Hij was degene die het bouwvallige huis liet slopen en opnieuw opbouwen. De foto van de huissslachting is niet op De Kolck, maar bij Wisserhof genomen.Van 1850 tot 1869 was "De Kolck" verhuurd aan Freule Sophie Testard de Montigny. Zij toonde zich een groot weldoenster van de armen. Waarschijnlijk heeft zij de Mariakapel "Sterre der Zee" uit 1860 aan de Swolgenseweg in Broekhuizenvorst gesticht.