Kasteel Ooijen
Kasteel Ooijen stamt al van voor 1433, en herinnert aan de tijd van de heerlijkheden.
In de 14e eeuw bezit een tak van de van Broekhuizens de halve-, en in 1453 wordt Seger van Broekhuizen heer van de hele heerlijkheid.

In het midden van de 17 eeuw werd een groot gedeelte gesloopt en werd slechts een gedeelte herbouwd. Het kasteel werd in de achttiende en negentiende eeuw ingrijpend verbouwd.In 1926 vond de laatste grote verbouwing plaats er werden diverse schuren en stallen gesloopt.
In 1942 brandde de grote schuur door brandbommen volledig af. Het huis zelf liep tegen het eind van de oorlog lichte schade op. Na de oorlog is de grote schuur bijgebouwd en in 1974 is op het terrein een camping in gebruik genomen.In de tiendschuur is naderhand een restaurant gevestigd.

De grachten zijn in de loop der jaren voor een deel gedempt en verlegd, zodat het kasteel nu nog maar gedeeltelijk omgracht is.
Het kasteel is tot 1981 bewoond gebleven, en staat sinds 1968 op de monumentenlijst.
Sinds 1989 is het toen vervallen kasteel in handen van Stichting Kasteel Ooijen. De stichting heeft de restauratie ter hand genomen, welke in 2003 is voltooid.
Het kasteel is nu onderdeel van het campingcomplex. Er zijn 10 vakantieappartementen in gerealiseerd.

Bezitters en bewoners door de jaren heen zijn onder andere: de familie van Broekhuizen, Boegels, Louwermans, Ingenhaeff, de Vits, Schenk van Nijdeggen, Blanckart, Cunera Lambotta, fam. Haffmans, van Liebergen, Hermans en Nijhuis. Pachters van 1926 tot 1952 familie Kallen.