Ons bereikte het droevige bericht dat op 23 juni is overleden ons KBO lid  

Wiel Hermans

Wij wensen Marianne, haar kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe met dit grote verlies

Bestuur en leden KBO afdeling Broekhuizen / Broekhuizenvorst