Zij aan Zij Broekhuizen (LB)

Logeerhuis “Kapstok”


We werden hartelijk ontvangen door 2 vrijwilligsters Ans en Gertie.
Eerst vertelde Ans ons het een en ander over het logeerhuis, b.v. wie komt er in aanmerking, hoe en door wie wordt er gewerkt en wat zijn de kosten voor het verblijf.
Het logeerhuis draaide voorheen bijna helemaal op vrijwilligers, die diensten draaiden van 5 uur en ook de nachtdienst werd door vrijwilligers gedaan.
Door het tekort aan vrijwilligers zijn er sinds kort ook enkele betaalde krachten, die de weekend of resterende uren op moeten vullen, zodat ze zowel door de week als in het weekend de mensen onderdak kunnen bieden.
Het logeerhuis is opgezet om de mantelzorger te ontlasten en tijdelijk de taken over te nemen, indien er thuis al professionele thuiszorg aan te pas kwam, dan loopt die zorg gewoon ter plekke door. Ook kunnen mensen terecht die herstellende zijn na een operatie en die nog niet alleen thuiskunnen functioneren. Het verblijf kan dus variëren van een paar dagen tot enkele weken.
Na de rondleiding was er koffie met cake en vertelde Gertie vol enthousiasme over haar werk en de fijne band die je er met de mensen krijgt.
Ook zijn vrijwilligers nog altijd welkom!!!!

7 maart afscheidshuis Pastoersweike Vertrek 19.15 vanaf Naesenhof.
21 maart Paaswandeling.
18.30u verzamelen we bij de ingang van het Brouwershuis, om van daaruit een wandeling te gaan maken. Deze zal ongeveer 0.45 minuten duren en er moeten opdrachten worden gedaan. Als er leden zijn die dit niet kunnen wandelen, maar toch graag erbij willen zijn, kom dan om 19.30u naar Maaszicht, want daar komen we na het wandelen bijeen en zorgt Theo Hermans nog voor een lekker “paashapje” We vragen we €5,- eigen bijdrage en de drankjes zijn voor eigen rekening. Graag opgeven tot en met 18 maart bij Monique 4632370/ 0627432253 of via zijaanzijbroekhuizen@live.nl
Groeten, het bestuur.