Zij aan Zij Broekhuizen (LB)

jaarvergadering


De opkomst was heel goed, er waren 32 leden aanwezig op de jaarvergadering.
Na de koffie met vlaai, opening van de vergadering door Anja onze voorzitster.
Een speciaal woord van welkom aan 3 nieuwe leden en de agenda punten werden doorgenomen.
Ook het wegvallen van de Koerier kwam aan de orde en de berichten van Zij aan Zij zijn nu te lezen op de webkoerier, via www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/koerier
Financieel verslag en begroting, ziet er allemaal goed uit, kascontrole is uitgevoerd en de contributie blijft €27,-.
De werkgroepen blijven zoals ze zijn en ook het bestuur blijft ongewijzigd.
Na de rondvraag werd Stien v. Megen in de bloemetjes gezet vanwege haar 40 jarig jubileum, maar ook voor haar goede inzet een speciaal woord van dank.
Met een hapje en een drankje werd de vergadering afgesloten.


Keus genoeg om de avond te beginnen


Stien onze jubilaris wordt toegesproken


Ook een bloemetje mag niet ontbreken


even een moment voor onszelf