Zij aan Zij Broekhuizen (LB)

Lezing Loverboys


Lei Seuren, werkzaam als zedenrechercheur, gaf over het thema Loverboys een interactieve voorlichtingsavond.
Het blijkt dat internet een heel belangrijk item is voor de Loverboy, want stonden ze voorheen hun “slachtoffers” bij scholen of uitgaangelegenheden op te wachten, zo vinden ze hen tegenwoordig via Facebook en Instagram.
De jeugd ‘ontmoet’ elkaar veel via internet, er wordt van alles onderling uitgewisseld en foto’s over en weer gestuurd, tot naakt foto’s toe
Deze moderne media heeft dus ook een keerzijde met eventuele gevaren die op de loer liggen en wat kunnen we er aan doen.
Heel belangrijk is het contact en communicatie tussen ouder en kind, let op bij plotseling veranderd gedrag. Vraag ook eens of je in zijn of haar telefoon mag kijken, vooral bij jonge kinderen en kijk met wie ze omgaan.
Maak geen harde verwijten, dat stoot alleen maar af!!Voor hulp kan men altijd terecht bij
Meldpunt Anoniem0800-7000