Zij aan Zij Broekhuizen (LB)

Jaarvergadering


Na een kopje koffie met vlaai en het openingswoord, stonden het financieel verslag 2015 en de begroting 2016 op de agenda. Ook de kascontrole was uitgevoerd en de contributie kwam ter sprake en is in overleg het zelfde gebleven.
Bij de werkgroepen vonden een paar wisselingen plaatst, maar de “vacatures” werden weer aangevuld. Verder waren 2 bestuursleden aftredend, maar beiden stelden zich herkiesbaar.
Na de rondvraag werd de vergadering met een drankje afgesloten.