Zij aan Zij Broekhuizen (LB)

Wildavond.


Op deze avond kwam Ton van Elst ons het een en ander over het jagen vertellen. Dat niet zomaar iedereen kan gaan jagen, bleek wel uit zijn verhaal.
Een jachtopleiding duurt ongeveer een jaar en omvat zowel theorie als praktijk. Jagen mag niet zomaar overal, maar men moet een jachtveld pachten en dan nog mag je maar op bepaalde soorten wild jagen.
Het traditionele jachtseizoen loopt van 15 oktober tot 31 januari.
Het jagen zelf is maar een onderdeel van wat een jager doet, ze helpen ook mee om het wild te tellen, zodat ze kijken naar een goede balans, ze helpen mee bij het aanleggen en het beheren van de natuur en ook buiten het jachtseizoen gaan ze op pad om bijvoorbeeld landbouwschade te bestrijden, b.v. door ganzen of duiven.
Ook een goeie hond is van veel waarde voor de jager.
Ton probeerde door zijn verhaal het negatieve imago van de jagers om te zetten in een positief beeld
Een groep jachthoorn blazers zorgde voor de bijpassende muziek op deze avond.
Misschien waren er onder ons die dachten, ik geef niet zoveel om wild, maar de hapjes die tussendoor werden uitgedeeld, gingen er goed in.


Jachthoorn blazers in actie


Ton van Elst geeft een boeiend verhaal over het jagenDaar hoort ook een wildhapje bij


Een vangkooi voor konijnen in de bebouwde kom i.s.w.m. een fret