Zij aan Zij Broekhuizen (LB)

Jaarvergadering.

Deze is weer goed bezocht en verlopen, onze dank hier voor. Van de bestuursleden, waren Door en Elly aftredend, maar beide stellen zich herkiesbaar.
Ook waren er 2 jubilarissen, Fien Teunissen 50 jaar lid en Jo Custers 40 jaar. Deze dames hebben we uiteraard even in het zonnetje gezet en daarna gezellig samen een drankje gedaan.


Jo werd toe gesproken door Elly

Een jubilaris krijgt natuurlijk een bloemetje en een kleine atentie