Zij aan Zij Broekhuizen (LB)

Verslag Jaarvergadering zij aan zij Broekhuizen d.d. 25.01.2012.

Op woensdag 25 januari hadden wij onze jaarvergadering van Zij aan Zij BroekhuizenEr waren 40 dames aanwezig,
3 dames hadden zich afgemeld.Voor de pauze hadden wij het officiële gedeelte met het financieel verslag van 2011
en de begroting voor 2012.De werkgroepen werden besproken en de contributie. (blijft 27 euro, betalen op rek.nr. 109203259 t.n.v. Zij aan Zij Broekhuizen
o.v.v. je naam.)We namen afscheid van onze ondervoorzitster Mariska Heijligers, en onze voorzitster Petra v.d. Berg.
Zij hebben zich resp. 9 jaar en 6 jaar ingezet voor onze vereniging. Er worden 2 nieuwe bestuursleden gekozen t.w. Elly Cornelissen en Door Kerstjens. Onze nieuwe voorzitster wordt Anja Wijnen, en Elly Cornelissen wordt de nieuwe ondervoorzitster. De dames die in de werkgroepen meewerken zijn allemaal hartelijk bedankt voor hun medewerking het afgelopen jaar, en we gaan ervan uit dat in 2012 iedereen zich weer inzet, om er een gezellig en informatief jaar van te maken. We moeten onze vereniging samen draaiende zien te houden.Na de pauze werd onze jubilaris Mia Jeucken gehuldigd, vanwege haar 40-jarig lidmaatschap. Ook een bedankje voor Mariska en Petra, voor hun inzet in het bestuurLangs deze weg wil het bestuur Riek Huijs bedanken voor haar werkzaamheden m.b.t. onze website. Alle verslagen en foto’s op de website zijn van haar hand. Onze webpagina maakt deel uit van de website van www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl
Na de receptie kon iedereen napraten onder het genot van een lekker glaasje en een hapje.Het was een geslaagde avond.