Zij aan Zij Broekhuizen (LB)

Jaarvergadering

Op woensdag 26 januari hadden wij onze jaarvergadering.Er waren 39 dames aanwezig 3 dames hadden zich afgemeld.Voor de pauze hadden wij het officiële gedeelte met het financieel verslag van 2010
en de begroting van 2011.De werkgroepen werden besproken en de contributie (a.u.b. betalen voor 1 februari).We namen afscheid van Gertie Curvers als bestuurslid. Zij heeft 9 jaar verschillende taken en functies in het bestuur gehad.
Er werd een verkiezing gehouden voor een nieuw bestuurslid, Anja Wijnen is met 39 stemmen vóór,
toegetreden tot het bestuur.Het bestuur is momenteel weer voltallig maar omdat Petra en Mariska er volgend jaar mee stoppen zij we op zoek naar twee bestuursleden. Elly Cornellissen heeft zich inmiddels al aangemeld als aspirant bestuurslid.
Na de pauze werden onze jubilarissen Thea Gerats (50 jaar lid) en Maria van Hoof (25 jaar lid) in het zonnetje gezet.
Na de receptie kon iedereen napraten onder het genot van een lekker glaasje en hapje.Het was een geslaagde avond.