Zij aan Zij Broekhuizen (LB)

24 januari 2018 JaarvergaderingWe beginnen zoals gewoonlijk om 20.00u met koffie en vlaai.


Denk aan de agenda, die jullie samen met het programma boekje hebben ontvangen.

Na het doornemen van de agendapunten, staan we even stil bij onze jubilarissen, allemaal 40 jaar lid van onze vereniging.

Daarna gezellig napraten, onder het genot van een drankje!


We hopen op een goede opkomst.


21 februari: Lezing Natuurlijk in evenwicht door
Ineke
Vermeulen.


Zij verteld over voeding en gezondheid.

Gezondheid wil zeggen een goede balans (evenwicht) zodat je lichaam onder allerlei omstandigheden naar behoren kan functioneren, dit noemen we homeostase. Voeding is
hierbij heel belangrijk.

We beginnen om 20.00u in de Brouwerij.

Vriendelijke groeten, het bestuur.