Zij aan Zij Broekhuizen (LB)

Ons Bestuur

Voorzitster: Anja Wijnen
Vice voorzitster: Elly Cornelissen
Secretaris: Monique Brouwers-Seuren
Penningmeester: Wilma Cox-Wijnhoven
Bestuurslid: Door KerstjensVoor eventuele vragen of opmerkingen kunt zich melden bij het secretariaat:

tel.nr.: 06 27432253

e-mail: zijaanzijbroekhuizen@live.nl