Stempel van de Maas
“Het Stempel van de Maas” is in 2005 uitgezet door Stichting Horster Landschap en is het eerste wandelnetwerk in Nederland, met wandelroutes van 4 tot 6 km, dat via knooppunten is verbonden. De totale lengte is 42 km. De routes worden gemarkeerd met palen en informatieborden.

www.landschaphorstaandemaas.nl/wandelen

Deze informatieborden staan bij de knooppunten en geven informatie over welke routes vanaf dat punt gevolgd kunnen worden en hoe lang ze zijn. Ook wordt daarop informatie gegeven over het landschap (dat het stempel draagt van duizenden jaren Maas en cultuurhistorie) en de bijzondere kenmerken die wandelaars kunnen aantreffen. Het wandelnetwerk is in totaal 42 km en ligt in het gebied tussen Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Lottum en het Schuitwater.

Het gehele wandelnetwerk ken zes routes: de Galgenbergroute, de Ooijenroute, de Kernenroute, de Stokterroute en de Osterbosroute. Deze laatste vormt de verbinding tussen de Galgenbergroute en het Schuitwater. De Stokterroute, die door het gelijknamige buurtschap voert, verbindt de Kernenroute met het Schuitwater.

De wandelroutes zijn zijn opgezet door de Stichting het Horster Landschap, in samenwerking met de werkgroep Natuur en Landschap Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Het Horster Landschap is een stichting met vele vrijwilligers, die de landschappelijke kwaliteit in stand wil houden en waar mogelijk verbeteren. Het Horster Landschap werkt in tal van projecten samen met andere groene- en landbouworganisaties en wordt financieel ondersteund door de gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg.
De routes zijn te bekijken en te downloaden via www.horsterlandschap.nl
De totale kosten van deze wandelroute bedroegen ruim € 50.000. Dat bedrag is bij elkaar gebracht door subsidies van onder meer Dynamisch Platteland en de gemeente Horst aan de Maas. Deze laatste was ook opdrachtgever.