Knooppuntenroute
Een fietsroutenetwerk bestaat uit een groot aantal genummerde knooppunten, op kruisingen van wegen. Tussen de knooppunten lopen verbindingsroutes, die in twee richtingen zijn bewegwijzerd. U fietst een route door de bordjes te volgen van genummerd knooppunt naar genummerd knooppunt.

Op elk knooppunt staat een informatiebord met een overzichtskaart van het hele fietsroutenetwerk en de knooppunten in de omgeving. Naast het informatiebord wordt op aparte bordjes aangegeven naar welke andere knooppunten u kunt fietsen. Tussen de knooppunten staan bordjes met de rijrichting en het nummer van het knooppunt waarnaar u op weg bent. Ook in Broekhuizen en Broekhuizenvorst vindt u deze borden.