Disclaimer voor broekhuizen-broekhuizenvorst.nl


De beheerder van de website Broekhuizen-Broekhuizenvorst, hierna te noemen De beheerder, verleent u hierbij toegang tot broekhuizen-broekhuizenvorst.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciŽle doeleinden.
De beheerder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Geen aansprakelijkheid

De beheerder spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de beheerder nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.