Oproep nieuwe bestuursleden

In maart tijdens de jaarvergadering hebben we drie nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Ook is er een wisseling geweest binnen het bestuur wat betreft de taken.
Op dit moment loopt het lekker, we zijn nu na enkele maanden samen werken als bestuur aardig op elkaar ingespeeld. We gaan er met zijn allen voor dat onze KBO een levendige vereniging blijft. Dit willen we ook in de toekomst zo houden.
In het verleden bestond het bestuur uit zeven personen. Op dit moment zijn dat er vijf. Het zou fijn zijn als we weer voltallig zouden zijn. Hierdoor kunnen de taken nog meer verdeeld worden
Wij doen een beroep op jullie. Misschien is het ook wat voor jou om zitting te nemen in het bestuur. Er liggen nog best wel taken die ingevuld kunnen worden, misschien in samenwerking met een werkgroepje. Daarbij denken we bv. aan Lief en Leed commissie, kerstviering enz.
Wil je liever niet in het bestuur, maar zou je toch iets willen betekenen voor de KBO laat dat dan ook horen. Dit kan dan incidentele hulp zijn bij middagen die georganiseerd worden. Denk er eens over na. Het zou fijn zijn als we op deze oproep reacties krijgen.
U kunt hiervoor contact opnemen met onze voorzitter Mien Colbers , mien@colbers.nl 0774632139 of met onze secretaris Paula Keltjens , paula.keltjens@ziggo.nl 0774632423.