VOA (vrijwillige ouderenadviseur)


Zit u verlegen om een goed advies?
Loopt u vast bij de dingen die te maken hebben met uw wonen, uw welzijn, de zorg of uw financiŽn, dan kan de ouderenadviseur Harry de Ridder van de KBO u wellicht van advies dienen.


De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) is een getrainde en door de KBO ondersteunde vrijwilliger die u kan helpen om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden die er zijn om een hulpvraag op te lossen.
De vrijwillige ouderenadvisering is een onafhankelijke vorm van cliŽntondersteuning die door de ouderenbonden als service wordt aangeboden aan leden alsook aan niet leden. De ouderenadviseur kan u helpen de hulpvraag helder te krijgen. Voorafgaand aan een zgn. keukentafelgesprek met de gemeente kan dit van groot belang zijn. Ook de gemeente Horst aan de Maas staat positief tegenover het initiatief van de KBO en zal in het komend jaar en in overleg met de KBO Limburg de VOA meer gaan inzetten en/of raadplegen.

Voor een afspraak is Harry te bereiken onder telefoonnummer 077-4634270.
Wordt u liever door een VOA van een andere afdeling geholpen dan kunt u dit regelen via het bestuur.

12 augustus 2017