Ons bereikte het droevige bericht dat op 10 mei is overleden ons KBO lid  

Riek Weijs - van den Munckhof

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
heel veel sterkte toe met dit grote verlies

Bestuur en leden KBO afdeling Broekhuizen / Broekhuizenvorst