Ons bereikte het droevige bericht dat op 26 juni is overleden ons KBO lid  

Mien van Oyen - Gerbecks

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe met dit grote verlies

Bestuur en leden KBO afdeling Broekhuizen / Broekhuizenvorst