Ons bereikte het droevige bericht dat op 22 mei is overleden ons KBO lid

Mie Loonen - Jacobs

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe met dit grote verlies

Bestuur en leden KBO afdeling Broekhuizen / Broekhuizenvorst