Ons bereikte het droevige bericht dat op 18 juni is overleden ons KBO lid  

Jos Nefkens

Wij wensen Tiny, haar kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe met dit grote verlies

Bestuur en leden KBO afdeling Broekhuizen / Broekhuizenvorst