Ons bereikte het droevige bericht dat op 26 september is overleden ons KBO lid  

Jan Loonen

Wij wensen Mie, haar kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe met dit grote verlies

Bestuur en leden KBO afdeling Broekhuizen / Broekhuizenvorst