Samenvatting van de Algemene Ledenvergadering op 12 maart 2014.
Op woensdag 12 maart 2014 kwamen ongeveer zeventig leden van de KBO Broekhuizen/Broekhuizenvorst bijeen voor de algemene ledenvergadering. De voorzitter opende met ’t gedicht, “Geen eerste indruk” van Jenny Boeijen. Het begon zo: “Wat kan ik over jou zeggen, zonder jou ooit gesproken te hebben”, tot zover de opening.

Aan de orde kwamen: diverse verslagen, de kascontrole, de contributie, de begroting van 2014, het activiteitenplan en alles wat bij een algemene ledenvergadering hoort. Al jaren staat in ons "activiteitenplan”onder het kopje, “Vrijwillige ouderenadviseur” ( zie pag. 5 van het verslag) dat onze afdeling nog geen opgeleide vrijwilliger heeft. Daar is nu een eind aan gekomen. Dhr. Harry de Ridder is onze vrijwillige ouderenadviseur en is voor problemen of vragen voorlopig elke eerste en derde donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur in de Naesenhof te bereiken. Als het nodig is, maak er gebruik van!

Toch draaide de hele middag om het afscheid van onze voorzitter Gon Gielen-Huys. Twaalf jaar was zij onze voorzitter, ons gezicht, onze vertegenwoordiger naar buiten. Wij zullen haar missen. Zij werd geprezen en gehuldigd met de zilveren KBO speld, opgespeld door de regio voorzitter dhr. Henk de Klerk.
Van alle leden en bestuursleden kreeg zij veel dank, een prachtige boeket bloemen en een enveloppe met inhoud. Dit alles uitgesproken en aangeboden door de juist gekozen nieuwe voorzitter, dhr. Loek Mensink. En wat een geluk dhr. Twan Smits heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid nog enige tijd te willen uitoefenen.

Na de rondvraag en sluiting een prachtig humorvol optreden van “de Moorblumpkes”, echt heel leuk!
Al met al een mooie middag.


Namens het bestuur van de KBO Broekhuizen/Broekhuizenvorst
Loek Mensink

Na gekomen bericht: Mevr. Sjannie van Issum heeft zich kandidaat gesteld voor de vacature in het bestuur. Geweldig! Voor de komende bestuursvergadering wordt zij van harte uitgenodigd.