Privacy


KBO Broekhuizen/Broekhuizenvorst hecht veel waarde aan uw privacy, daarom heeft het voor ons prioriteit om uw persoonsgegevens goed te beschermen.
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - de nieuwe wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens - in werking getreden. Wij hebben ons privacybeleid in lijn gebracht met de vereisten van de AVG. Fundamenteel is er echter niets veranderd aan de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Dit deden wij altijd al op een correcte manier vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In onze privacyverklaring beschrijven wij ons privacybeleid. Wij geven aan welke gegevens wij ontvangen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten aan iemand toekomen. In het laatste geval kunt u denken aan recht tot inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens. Hebt U nog vragen over ons privacybeleid, dan kunt U ten allen tijde contact opnemen met de penningmeester van de KBO Paula keltjens, telefoon 0774632423 of per mail paula.keltjens@ziggo.nl