Excursie naar museum psychiatrie in Venray


Woensdagmiddag 4 april hebben we met 16 leden een bezoek gebracht aan het museum van de psychiatrie.
We kregen een boeiende presentatie in woord en beeld over de geschiedenis van de psychiatrie in Limburg. Reeds in de 15e eeuw werden dolhuizen opgericht in o.a. Den Bosch en Amsterdam, dit waren huizen voor alles wat niet normaal was en thuis niet te handhaven was.
Eind van de 18e eeuw was een aanzet tot veranderingen merkbaar, mensen die er verbleven kregen meer vrijheden. De eerste krankzinnigenwet dateert van 1841, de tweede in 1884 en in 1994 kwam de BOPZ ( Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)
In 1907 werd in Venray Sint Servatius gebouwd , gevolgd door Sint Anna in 1909.In de beginjaren waren hier alle voorzieningen in eigen hand: bakkerij, slagerij, wasserij, zwembad, schouwburg, eigen werkgelegenheid. Aanvankelijk werd voor de behandeling van de patiŽnten met therapieŽn zoals insulinetherapie, elektroshocktherapie gewerkt. Na de oorlog kwam er een omwenteling, er kwamen medicijnen op de markt, waarmee men de mensen kon behandelen. Medische psychiatrie en gedragstherapie gingen samenwerken.
Waren er in de beginjaren 2000 patiŽnten op het terrein, nu nog 400. Nu zien we, dat ernaartoe gewerkt wordt, indien mogelijk, de mensen weer terug kunnen keren in de maatschappij. Dit wel onder goede begeleiding.
Na de lezing kregen we nog een rondleiding in het gedeeltelijk al geopende museum, dat, na de verbouwing van de kapel, weer gehuisvest is in de koorgangen rond de vroegere kapel op het terrein van Vincent van Gogh. Een interessante middag, waarbij we veel indrukken hebben opgedaan