Verslag jaarvergadering KBO Broekhuizen/ Broekhuizenvorst.


Altijd, ik weet niet beter, beginnen we met wat dan ook om 14.00 uur. Vandaag niet. Een bekende van Pierre v. Helden werd deze dag gehuldigd, Pierre moest echt om half vier weg, dus begonnen we om 13.30 uur met, ongeveer 75 leden, de jaarvergadering. Na een kop koffie en welkom gingen we van start.
Verslag van 2017, jaarverslag, financieel verslag, de kascommissie, contributie, begroting en natuurlijk de nodige toelichting hier en daar.

En dan was het tijd voor een optreden van Pierre van Helden. Het was gewoon wat we van Pierre verwachtten. Veel gelachen, veel spannende verhalen die op niets uitliepen, veel goeie tips van Pierre voor alle aanwezigen, kortom het was erg leuk. Na het slot applaus en Pierre echt te hebben bedankt gingen we door met onze jaarvergadering.
Eerst even wat aandacht voor koersballen en kienen. Beiden de moeite waard om te doen, maar je moet ook echt met voldoende mensen zijn. Kom gerust een kijken of meedoen.

Aan de orde was het afscheid van Mieke Jonkers, Twan Smits en Loek Mensink. Voor hen werd het een warm persoonlijk afscheid ondersteund met een mooi boeket bloemen en een enveloppe met kaart en inhoud.
Jammer dat er nog niemand gevonden was om de lege plekken in te vullen. Zelfs niet na de indringende oproep van Mieke Jonkers.
Wel is Mien Colbers door het huidige bestuur voorgedragen als waarnemend voorzitter. Met algemene stemmen en een warm applaus werd zij gekozen. Hoe het allemaal gaat lopen ziet u in een van de volgende uitgaves van "De Mini koerier".
Foto's van de jaarvergadering kunt U bekijken op de website van de KBO: www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/kbo .

Ook werd de dagtocht naar Wuppertal en het Bergische Land aangestipt. Als je mee wilt, wacht dan niet te lang met je opgeven.
Bij het punt "wat verder ter tafel komt" kon onze oud- voorzitter Gon Gielen het niet nalaten toch nog even te benadrukken dat het echt nodig is om een voltallig bestuur te hebben. Besturen kan ook leuk en leerzaam zijn!

Na de "rondvraag" sloot de waarnemend voorzitter Mien Colbers de vergadering.
Iedereen, Ton Ransijn voor het geluid, Theo en Els voor de verzorging, onze secretaris en penningmeester voor de uitgebreide stukken, veel dank voor hun inspanningen.
Het nieuwe bestuur heel, heel veel sterkte en succes! We hopen van harte dat er bestuursleden bij komen.
Voor allen dank voor het komen en graag tot een volgende keer.
Namens het bestuur,
Loek Mensink