Detectie werkzaamheden en archeologische opgravingen


Mooder Maas werkt op dit moment in het veld aan het vrijgeven van gronden van niet-gesprongen explosieven en archeologie.

De detectiewerkzaamheden naar niet-gesprongen explosieven zijn al enige tijd bezig. Een deel van de rondweg en de uiterwaarde van Wanssum is reeds gescand. Ook zijn een aantal gebieden bij Ooijen, Broekhuizenvorst en Broekhuizen vrijgegeven. De detectiewerkzaamheden lopen zeker nog tot november van dit jaar door.

Sinds week 11 is Mooder Maas gestart met archeologische opgravingen. Mooder Maas heeft eerst een vindplaats in de uiterwaard van Wanssum opgegraven. Hier zijn enkele kleine resten gevonden, zoals aardewerk uit de Bronstijd. Vanaf maandag 27 maart starten archeologische opgravingen van meerdere vindplaatsen in de uiterwaard bij Ooijen.