Vragen van de Dorpsraad aan de commissie ruimte van de gemeente, naar aanleiding van de op 26 juni 2007 te houden bijeenkomst van de commissie, waar het rapport van Habiforum wordt besproken.

Bij de leden van de Werkgroep Maas (een werkgroep van de Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst) kwamen, naar aanleiding van het doornemen van het Rapport Habiforum, de volgende eerste vragen naar voren:

  1. Hoe ziet de gemeente de ontwikkeling van het gebied als geheel?
  2. Wat is de visie op het beschermingsniveau van kernen, clusters en solitaire bebouwing?
  3. Hoe pakt ieder van de diverse scenario’s uit op het gebied van hoogwaterbescherming, zowel van Ooijen als van het bovenstroomse gebied en van natuurontwikkeling?
  4. Wat betekent het plan Smals in deze visies.
  5. Wat betekent het "huidige beschermingsniveau" in relatie tot 1993/1995 en het inmiddels gestegen waterniveau?
  6. Wanneer wordt de bevolking geïnformeerd?