Broekhuizerweerd.

Het natuurgebied de Broekhuizerweerd ten zuiden van Broekhuizen is in 1995 na kleiwinning voor de ophoging van de kades ontstaan en later uitgebreid. Het wordt door Staatsbosbeheer beheerd. Ook is het aangrenzende Aastbroek in beheer gekomen bij Staatsbosbeheer, waardoor één natuur- en wandelgebied is ontstaan.
De natuur heeft hier meer dan 10 jaar zijn gang kunnen gaan, waardoor er een uitgebreide vegetatie is ontstaan, die de vrije doorstroming van het water echter beperkt. Daarom heeft Rijkswaterstaat in 2010 opdracht gegeven voor aanpassing van het gebied. De plannen daarvoor zijn in april en oktober 2008 aan de bevolking gepresenteerd.
Door op de onderstaande links te klikken ziet u de presentatie die in opdracht van Rijkswaterstaat in april is verzorgd en de 2e nieuwsbrief van september 2008.

Presentatie Stroomlijn Broekhuizerweerd op 21 april 2008

2e nieuwsbrief Broekhuizerweerd september 2008

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat heeft op 28 oktober 2012 een excursie in de Broekhuizerweerd georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. Tijdens de excursie gaven zij toelichting op de werkzaamheden in het gebied die dat najaarplaatsvonden. In de Broekhuizerweerd aan de Maas, tussen de Limburgse dorpen Broekhuizen en Lottum, is het nodig om de doorstroming van de Maas bij hoogwater te bevorderen. Om dit te realiseren is inmiddels vegetatie verwijderd.