Informatieavond


Donderdag 9 februari organiseert Mooder Maas samen met de Dorpsraad een informatieavond voor Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Zuidrand Ooijen.

De landschapsarchitect van Mooder Maas licht op deze avond de eerste ontwerpuitwerkingen toe.
∑ Hoe komt de kade langs de Broekstraat er visueel uit te zien (wat is het beeld dan vanuit de 25 aanwonenden?
∑ Recent is in een deel van de weerd Ooijen het struweel verwijderd. Echter niet ter hoogte van de aanwonenden Broekstraat. Het is dus een verzoek om ook hier een deel van het struweel te verwijderen, waardoor vanuit de huizen weer als vroeger kan worden doorgekeken naar de Maas
∑ Hoe gaat de weerdverlaging Ooijen er uit zien
∑ Wat zijn de te verwachten ontwikkeling Recreatieterrein kasteel Ooijen (onze artist impression?)
∑ Voor Broekhuizen: hoe sluit de dijk aan
∑ De aansluiting van brug Ooijen (ter informatie over de zuidkant Ooijen)
∑ Ontwikkeling aan de Veerweg
∑ De parkeersituatie in Broekhuizen, waar is toegezegd dat een aantal P-plaatsen wordt gerealiseerd aan de Maaszijde van de weg.
∑ Er is ook gevraagd of wij onze ideeŽn kunnen geven voor het aanpassen van de verkeerssituatie en de P-plaatsen in Broekhuizen. Tevens vraagt hij ons onze ideeŽn tevoren door te nemen met de verkeerskundige van Horst aan de Maas
Nadrukkelijk vragen we de bezoekers ook om input, zodat wij waar mogelijk rekening kunnen houden met de belangrijke aandachtspunten (bv. voor het groene hart van Broekhuizen).
De avond start om 20.00u (vanaf 19.45 inloop) bij Het Maaspaviljoen.
U bent van harte welkom, graag tot dan!

De presentatie is hier en hier te vinden.