DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 10 januari 2008.

Aanwezig: Zie bijlage.
           
1.    Opening
S. van Loo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Afmeldingen ontvangen van Twan Hoeijmakers, Jan Huys, Harry de Ridder, Mimi Clabbers.

2.    Verslag vorige vergadering (31 oktober 2007) en ingekomen stukken

 • Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan Tiny.
 • Ingekomen zijn veel e-mails over fietspad en uitnodiging voor receptie CV De Krey.

3.    Mededelingen / Stand van zaken

 • Fietspad Broekhuizen – Horst.
  N.a.v. besloten overleg tussen college van B&W en Dorpsraad zal, na goedkeuring van de gemeenteraad,  worden voorgesteld de bevroren middelen weer vrij te maken en zo spoedig mogelijk te starten met de realisatie. Planning is om in 2008 nog zoveel mogelijk te realiseren. Overigens is de taart bij de koffie van radio Reindonk. De Dorpsraad heeft vanwege de initiatieven en acties rondom het fietspad deze taart, als steuntje in de rug, aangeboden gekregen.
 • Accommodaties
  T.b.v. het haalbaarheidsonderzoek BMV de Schakel zijn begin november zijn de vierkante meters vastgesteld voor de uit te voeren exploitatieberekeningen.  Op basis hiervan is gebleken dat met name de basisschool qua vierkante meters hoger uit kwam dan waar men recht op heeft. Hierop is opnieuw naar nog meer delen van ruimtes en efficiëntie gekeken.  Hierop worden nieuwe berekeningen uitgevoerd die op 14 januari 2008 met de wethouder worden besproken.
  Het rondje verenigingen is nagenoeg afgerond. Er is nog niet van elke vereniging een reactie terug ontvangen. Grote lijn is dat er bij de meerderheid van de verenigingen draagvlak is voor de BMV.
 • Reactivering oude Maasarm Ooijen
  Er is een nieuwsbrief van Smals ontvangen.  Strekking is dat de stuurgroep op 11 december 2007 de voorkeur heeft uitgesproken voor een reactivering door middel van verruiming, ofwel, het creëren van extra doorstroomruimte. Smals verwacht dat in 2008 een overstap gaat komen van beleidsontwikkeling naar planontwikkeling.
  L. Melk geeft aan dat reactivering een verhaal van de

  e-mail

  T. Teley

  Horsterweg 2, B’huizen

  Teley001@planet.nl

  Th. Curvers

  Horsterweg 9, B’huizen

  theicurvers@home.nl

  G. Geven

  Blitterswijckseweg 2B, B’vorst

  info@kasteelooijen.nl

  P. Aarts

  Stokterweg 8, B’huizen

  paulaarts@hetnet.nl

  H. Voesten

  Ellenberg 37, B’huizen

  hgvoesten@gmail.com

  H. Muysers

  Horreweg 1 B’vorst

   

  N. van Lin

  Burg. Hermansstr 4 B’vorst

   

  C. Absil

  Lottumseweg 37, B’vorst

  coenabsil@planet.nl

  Chr. Lenssen

  Blitterswijkseweg 11 B’vorst

  wiszicht@hetnet.nl

  Gees Timmer

  Genenberg 5, B’huizen

  geestimmerschurink@planet.nl

  L. Clabbers

  Heming 1, B’vorst

   

  Cor de Waal

  Horsterweg 1, B’huizen

  Cor.dewaal@oce.com

  T. Holleman

  Zeelberg 3, B’vorst

  theoholleman@hotmail.com

  J. Derikx

  Zeelberg 1, B’vorst

  jeuderikx@hotmail.com

  M. Clabbers

  Broekhuizerweg 26 B’vorst

  Clabbers1@kpnplanet.nl

  D. Timmermans

  Genenberg 7 B’huizen

  dolftimmermans@home.nl

  L. Melk

  Veerweg 19 B’huizen

   

  Jac Wanten

  Weem 13, B’huizen

  jac.wanten@planet.nl

  Ria Nomen

  Burg. Hermanstr. 3, B’vorst

  a.nomen@zonnet.nl

  T. Bartels

  Ellenberg 24 B’huizen

  jmbartels@hetnet.nl

  S. van Loo

  Lottumseweg 2A B’huizen

  bouwburovanloo@gmail.com

  H. van Wylick

  Lottumseweg 35 B’huizen

  h.wylick@planet.nl

  R. Cornelissen

  Roathweg 1 B’vorst