Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 29 juni 2006

Aanwezig: zie bijlage.
Afgemeld: R. Stoop, A. Hoeymakers, J. Paulus

1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering (10 mei 2006)

4. Lopende zaken

5. Rondvraag

H. van Wulick dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende vergadering: woensdag 6 september 2006 om 20.30 uur in ’t Dörp, Broekhuizenvorst.

T. Bartels-van Rensen
secretaris


Aanwezigen:

 

Naam:

Adres:

R. Cornelissen

Roathweg 1

M. Lambriks

Burg. Hermansstraat 12

J. Lenssen

Heming 10

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

Th. Holleman

Zeelberg 3

N. van Lin

Burg. Hermansstraat 4

H. Muijsers

Horreweg 1

M. Coppenrath

Blitterswijckseweg 8

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

H. de Ritter

Swolgenseweg 28

C. Lenssen

Blitterswijckseweg 11

B. Timmerman

Helmissenstraat 4

L. Melk

Veerweg 19

C. Absil

Lottumseweg 37

H. Weken

Heideweg 10

S. van Loo

Lottumseweg 2a

H. van Wylick

Lottumseweg 35

T. Bartels

Ellenberg 24